Platforme 
 
Touch & Play

Touch & Play gør det meningsfuldt og sjovt at træne både kroppen og hjernen. Løsningen har en positiv effekt på borgernes livskvalitet og frigiver samtidig ressorucer for personalet. 

Touch & Play er specialudviklet indhold på en stor berøringsfølsom overflade, som er intuitiv og let at bruge. Berøringsfladens størrelse gør også Touch & Play ideel til gruppeaktiviteter.  

Touch & Play benyttes på plejencentre for ældre og demente borgere og centre for borgere med henholdsvis fysiske og psykiske handicaps, samt psykiatriske afdelinger.

Touch & Play for sideVaekstforum RgbEU Logo DK Regional Fv Jpg

Touch & Play:

  • Aktiverer borgerne på en meningsfuld måde.
  • Styrker de kognitive og motoriske funktioner.
  • Understøtter borgerne i deres evne til selv at klare og udføre daglidagsopgaver og rutiner.
  • Fremmer og vedligeholder social aktivitet og sociale relationer.
  • Vækker både minder og følelser hos borgeren.  
  • Skaber struktur i hverdagen.

 Touch & Play er støttet gennem midler fra Syddansk Vækstforum og EUs regionalfond.

Du kan læse mere om Touch & Play og løsningens indhold her 

For ældre borgere med og uden demens

Touch & Play understøtter gennem spil, billeder, film, sang og musik borgerne i at mestre daglidagsopgaver og rutiner. Indholdet på Touch & Play er fleksibelt og kan tilpasses borgernes individuelle behov. Indholdet bliver vedkommende og stimulerer erindringen samtidig med, at det træner borgerne mentalt og fysisk.

Touch & Play styrker hjernens synaptiske forbindelser ved at træne fem væsentlige områder af hjernen. Nemlig hjernes evne til at huske, reagere, være opmærksom, være omstillingsdygtig og til at løse problemer. Træning af de kognitive funktioner nedsætter og modvirker tilfælde af demens.

Touch & Play styrker fysikken, balanceevnen og koordination mellem hjernen og kroppen. Det betyder, at borgerne bevæger sig væk fra sydomme, skader og problemer, som følge af nedsat funktionsniveau, og hen imod en bedre livskvalitet med mindre behov for behandling og pleje.

På Touch & Play tilpasses indholdet den enkelte borger og gøres vedkommende. Borgernes erindringer om en tidligere tilværelse bliver dermed formidlet både for borgerne, personalet og pårørende. Det giver anledning til socialt samvær med historier og sang. Minderne bliver vækket, og det samme bliver borgerne.

Video om Touch & Play

 

For borgere med psykisk eller fysisk handicap

Touch & Play fører borgerne fra en passiv tilstand til en aktiv tilstand. Borgerne bevæger sig væk fra sygdom, som følge af nedsat funktionsevne og hen imod en bedre livskavlitet med øget grad af selvhjælp og egenmestring.

Indholdet er individuliserbart og kan tilpasses den enkelte borger. Indholdet gøres vedkommende og relevant for den enkelte borger og dermed fanger Touch & Play borgernes interesse og fokus ummiddelbart.

Det vedkommende indhold giver anledning til dialog med borgeren og grundlag for spil der stimulrerer positivt, samtidig med at de træner både de kognitive og motoriske funktioner ved borgeren.  

Touch & Play styrker hjernens synaptiske forbindelser ved at træne fem væsentlige områder af hjernen. Nemlig hjernes evne til at huske, reagere, være opmærksom, være omstillingsdygtig og til at løse problemer. 

Meningsfyldt indhold

I samarbejde en række af landets kommuner, Nationalt Videnscenter for Demens, Autismecenter Syd, Psykiatrien Region Syd og Center For Hjælpemidler og Kommunikation har vi udviklet spil til Touch & Play, som stimulerer borgerne både fysisk og kognitivt på forskellig vis.

Spillene kan spilles alene eller sammen med and andre. De kan indstilles i sværhedsgrad. Spillene træner koordinationen mellem hjernen og kroppen, samt fem væsentlige områder af hjernen: hastighed, fleksibilitet, opmærksomhed, hukommelse og problemløsning.

De synaptiske forbindelser i hjernen styrkes og de kognitive funktioner forbedres. 

Indholdet i spillene kan individualiseres og tilpasses den enkelte borger. Det er endda muligt at tilføje brugernes personlige billeder og videoer. Dermed formidler de minder og følelser samtidig med, at de understøtter borgeren i sin evne til selv at klare opgaver og hverdagsrutiner.     

Det er også muligt at se billeder og video via Touch & Play. Billederne og videoerne er udvalgt med henblik på at aktivere og stimulere. Gallerierne er lette at navigere gennem og præsenteres i høj opløsning. 

Ud over spil, videor og billedegallerier indeholder Touch & Play en database med mere end 800 symboler, der kan hjælpe borgerne med at kommunikere med peronalet og andre.

Touch & Play kan desuden udstyres med et kamera såldes at brugerne har mulighed for at Skype med pårørende på det store lærred. Dette har blandt andet ved Autismecenter Syd vist sig at være en succes blandt borgerne.

Endeligt er Touch & Play ikke udelukkedne bundet til de medfølgende funktioner. Derfor kan andre apps installeres og Touch & Play kan benyttes til det samme som enhver anden tablet eller PC.

Touch & Play kan derfor leveres med både Windows, Android eller iOS.

Unik teknologi

Det er den unikke teknologi bag Touch & Play gør det muligt at omdanne et klassisk robust whiteboard til en kæmpemæssig interaktiv tablet med finger-multi-touch. Der sker via en kombination og projektor- og sensorteknologi.

Touch & Play registrerer alt, hvad den berøres med - ikke kun fingrene. Dvs. at Touch & Play kan bruges både med en stok, en pegepind, en sammenrullet avis osv. Dette betyder, at også kørestolsbrugere kan betjene Touch & Play.

Endda bolde kan bruges med Touch & Play. Derfor rummer Touch & Play ligeledes en række boldspil. 

Touch & Play er mere robust end en traditionel touchskærm eller et traditionelt smartboard, da Touch & Play ikke består af en skærm, der kan gå i stykker ved voldsom brug. Touch & Play's berøringsflade er et tradiotionelt whiteboard og tåler derfor rengøring med konventionelle regøringsmidler. 

Fordele ved teknologien
  • Lavere omkostninger end ved køb af en traditionel touchskærm i tilsvarende størrelse.
  • Skærmen går, selv ved voldsom brug, ikke i stykker.
  • Berøringsfladens størrelse og placering kan justeres efter behov.
  • Skærmen kan betjenes med en pegepind af hensyn til kørestolsbrugere. 
Referencer

Kommuner der benytter Touch & Play:
Albertslund, Assens, Aabenraa, Aarhus, Billund, Esbjerg, Fredensborg, Faaborg-Midtfyns, Guldborgsund, Hedensted, Hillerød, Holbæk, Horsens, København, Lemvig, Nordfyn, Nyborg, Ringkøbing/Skjern, Silkeborg, Sønderborg, Tønder, Vejen, Vejle, Viborg, Vordingborg og Ærø

Regioner der benytter Touch & Play
Region Syd og Region Midt

Andre kunder der benytter Touch & Play
Ok-Fonden og Sunnas Hospital i Oslo

Omtale