Demens

Demens er et begreb, der dækker over symptomer på en svigtende hjernefunktion. Mange mentale og intellektuelle færdigheder bliver svækket og basale opgaver i hverdagen kan blive komplekse at udføre. At huske, tænke og opfatte bliver pludseligt alt for besværligt og den kognitive funktionalitet bliver begrænset. Demens er en organisk psykisk lidelse, som kræver opsyn, behandling og mental træning.

Bliv kontaktet af os

Velfærdsteknologi til demente i ældreplejen

Befolkningen bliver ældre og ældre og forekomsten for demens stiger med alderen. Derfor er det nødvendigt med konstant forbedret forebyggende behandlingsmetoder for demens. Digitale støttesystemer til ældreplejen og plejehjem er en behandlingsmetode, der kan have en stor effekt på behandlingsforløbet. Demente kan have tendens at isolere sig, da de har svært ved at orientere sig og håndtere sin hverdag. Derfor er det nødvendigt med digitale støttesystemer, der hjælper de udsatte med forskellige træningsprogrammer. Digitale støttesystemer som VitaMind  og Touch & play giver kognitiv træning og hjælper til egenmestringen. Støttesystemerne består af fleksible moduler, der kan tilpasses efter borgeres behov. Læs mere om løsningerne her.

Demens