Opgaveplanlægsningsmodul

Opgavestyringsmodulet skaber overblik over alle sundhedsfagligt relaterede opgaver i kommunen eller regionen. Modulet hjælper med effektiv dagsdisponering og sikrer optimal prioritering af arbejdsopgaver.

Opgavestyringsmodulet  giver overblik over alle arbejdsopgaver. Planlægning, prioritering og styring af opgaverne sikrer overblikket og giver en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Opgaveplanlægningsmodulet kan tilgås fra PC, via touchskærme og fra native apps til Android smartphones og tablet samt iPhones og iPad (iOS)

Manglende overblik giver utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser i det tværsektorielle samarbejde skyldes ofte, at sundhedspersonalet har for meget at se til. En presset arbejdsdag, manglende overblik, forkert prioritering og dårlig kommunikation kan betyde, at der opstår utilsigtet hændelser.

Vores kunder reducerer alle mængden af utilsigtede hændelser – blandt andet ved at forhindre, at viden går tabt i overleveringen til kollegaer og vikarer. Når arbejdsdagen bliver mere sammenhængende og informationer flytter sig automatisk, sker der færre fejl.

Opgaveplanlægningsmodulet sikrer, at intet går tabt i bunken af gule sedler og kinabøger – heller ikke når der er vikarer. Det skyldes, at al relevant viden er lige ved hånden, via DialogNet appen i stedet for på centrale kontorer.

Overblik og øget borgersikkerhed

Opgaveplanlægningsmodulet sikrer optimal kommunikation mellem medarbejdere, så vigtig information om borgerens tilstand ikke opdages for sent – eller går helt tabt.

  • Modulet viser hvilke opgaver, der skal løses – og hvornår de skal løses
  • Modulet viser ved hjælp af farver, hvilke opgaver der er vigtigst (Triage)
  • Modulet fortæller, hvornår de forskellige opgaver skal løses. Ved vigtige opgaver sendes der en alarm/push besked “x antal” minutter inden.
  • Medarbejdere kan se egne og udfører opgaver direkte fra en smartphone, eller tablet.
  • Medarbejdere kan se status på kollegaers opgaver direkte fra sin smartphone eller tablet
  • Ved tildeling af nye opgaver kan man som planlægger vælge at notificere medarbejderen med en push besked.

Triage – prioritere opgaver ved hjælp af farver

Modulet giver endvidere mulighed for at triagere opgaver. De fleste af vores kunder bruger farverne fra grøn til rød med forskellige farvenuancer – afhængigt af borgerens status. Rød fortæller en opgave kræver omgående handling, mens alt er fint hos en “grøn” borger.

Let at bruge

DialogNet er skabt til at blive brugt – og alle skal kunne være med – uden manual og uden forudsætninger. Vi hjælper jer med at komme godt i gang og står altid klar med service og support.