DialogNet

DialogNet er en dialogbaseret app og web løsning målrettet velfærdsområdet. DialogNet gør information, dialog, interaktion, dokumentation og triagering lettilgængelig for medarbejdere, vikarer, frivillige og pårørende inden for social-, sundhed- og handicapområdet. Al adgang til information styres af brugerrettigheder.

DialogNet findes i to versioner, en udgave målrettet medarbejdere og vikarer indenfor social-, sundhed og handicapområdet og en udgave målrettet frivillige og pårørende til borgere indenfor social-, sundhed og handicapområdet.

Bliv kontaktet af os

DialogNet - Medarbejder

DialogNet målrettet medarbejderne gør op med det traditionelle intranet. Medarbejderne præsenteres kun for arbejdsrelevant information og data. Alt information og data kan tilgås hvor som helst, når som helst – også offline.

Med DialogNet på din tablet eller smartphone kan du altid tilgå arbejds relateret procedurer, se videoer af velfærdsteknologiske hjælpemidler, tilgå dine arbejdsopgaver, byde ind på en vagt, tage del i faglig diskussion med dine kollegaer, uploade et video referat eller en video af en forflytning, foretage et videoopkald, tilmelde dig et møde og komme med input til agendaen, søge efter indhold og meget mere.

Du skal ikke længere ind på et svært tilgængeligt intranet for at orientere dig, men nu ”pushes” vigtig information ud til dig via push beskeder, notifikationer og alarmer. DialogNet sikrer dig at du ALTID er 100 procent opdateret og har adgang til den nødvendige information til at udføre dit job uanset om du er online eller offline!

Læs mere om modulerne i DialogNet Medarbejdere nedenfor.

Nyhedsfeed

Nyhedsmodulet på DialogNet præsenteres som det nyhedsfeed man kender fra Facebook...

Virtuel opslagstavle

Opslagstavlen gør det let for alle medarbejdere at finde opslag, lave opslag og kommenterer på opslag.

Fildeling

DialogNet fildelings service gør det super let at dele mapper, filer, billeder, videoer m.m. med dine medarbejdere og kollegaer. Filerne kan tilgås hvor som helst, når som helst, såvel online som offline.

Løsningen er enormt enkelt og filer, billeder, videoer m.m. kan uploades direkte fra pc'en skrivebord eller fra appen på telefon eller tablet. Alle filer kan du dele bredt ud i organisationen eller direkte til en enkelt kollega.

Procedurer og velfærdsteknologiske vejledninger

Dette modul indeholder video-, billed- og tekstvejledninger af. Her kan man på nem og intuitiv vis finde nødvendige procedurer og velfærdsteknologiske vejledninger.

Skemaer og blanketter

Her kan man samle alle relevante skemaer og blanketter. Alt indhold kan printes direkte fra appen eller touchskærmen.

Opgavestyring / Mine opgaver

Modulet gør det let for planlæggeren at fordele opgaverne ud til medarbejderne. Den enkelte medarbejder vil på nem og overskueligvis kunne se de opgaver denne skal løse og dokumentere udførelsen af disse.

Læs mere

Triagering / Risikovurdering

Med tidlig opsporing kan man undgå forværring i borgernes helbredstilstand. Formålet er selvfølgelig at optræde med bedst mulige indsatser og behandlingsmuligheder så tidligt som muligt i processen. Med triagering og tidlig opsporing skaber man overblik over hvilken borger, der har størst behov for opmærksomhed, pleje eller behandling.

Læs mere

Kalender

Kalendermodulet giver et overblik over alle begivenheder, der relatere sig til din afdeling/arbejdssted. Det omfatter møder, kurser, arrangementer, aktiviteter for personale og beboere, fødselsdage, mærkedage, fredagshygge m.m.. Kalender modulet er integreret med Aktivitets- og arrangements modulet på DialogNet. Kalendermodulet er desuden integreret med telefonens kalender. Det vil sige at man kan lægge alle aktiviteter, begivenheder m.m. fra kalenderen over i sin private kalender. Indholdet i kalenderen kan opdateres af alle medarbejdere i afdelingen.

Aktiviteter og arrangementer

Her kan man oprette møder, kurser, aktiviteter, arrangementer m.m. og tilmelde sig disse.

A-Z

A-Z modulet indeholder alverdens arbejdsrelevant information listet fra A-Z.

Tværgående dialog

Dette modul gør det muligt med dialog på tværs af afdelinger og dermed gøre vidensdelingen blandt de ansatte langt lettere.

Vikarbooking

Med dette modul kan du udbyde vagter og på let vis planlægge jeres medarbejderressourcer og opleve, hvordan din planlægning glider lettere end nogensinde før.

Læs mere

Booking

Booking modulet tager hånd om reservering af diverse materialer, køretøjer, lokaler m.m..

Messenger modul

Messenger modulet gør det hurtigt og nemt at sende beskeder til individer, mindre grupper, afdelinger eller til alle medarbejdere. Under udvikling.

Oprette videoer, billeder, beskeder m.m.

Med DialogNet appen kan alle medarbejdere, afhængig af rettigheder, let oprette indhold i form af videoer, billeder, beskeder m.m.. Præcis som på Facebook.

Push beskeder

Push beskeder sendes til alle tilknyttede mobile enheder.

Notifikationscenter

Notifikationer kan findes her, så intet bliver væk.

Mine tilmeldinger

Dette modul indeholde alle de aktiviteter eller møde man har tilmeldt sig.

Favoritter

Favorit modulet viser alle emner der er valgt som favorit af brugeren.

Nye emner

Dette modul indeholde de nyeste emner, så det er nemt at følge med.


Virtuel Infoskærm

Den Virtuelle Infoskærm sikrer, at besøgende i sundhedshuset, på plejecentret eller på bostedet på hurtig og brugervenlig vis kan finde præcis den information, de søger, uden at skulle forstyrre medarbejderne. Er dette ikke muligt sikrer løsningen at man på hurtig og intuitiv vis kan komme i kontakt med den rette medarbejder. På den måde får medarbejderne mere tid til at udføre deres arbejde uforstyrret, og de besøgende får den bedst mulige oplevelse. Endvidere kan pårørende og frivillige på let og overskueligvis følge med i livet på eksempelvis plejecenteret via en app hjemme fra sofaen. Læs mere om de forskellige moduler i “Den Virtuelle Infoskærm” nedenfor.

Bliv kontaktet af os

Det sker

Det sker er en samling af nyheder, aktiviteter og arrangementer.

Madplaner

Madplaner over den gældende måned på afdelingen.

Opslagstavle

Opslagstavlen bringer hurtige opslag imellem ansatte. Let og overskueligt.

Hvem er på job

Oversigt over medarbejdere der er på arbejde.

Spil

Spil af forskellig art til brug i underholdning.

Brugerpårørenderåd

Brugbar dialog imellem afdelingen og pårørende.

Kalender

Kalender modulet gør det nemt og overskueligt at holde styr eller tilføje sine aftaler.

Livet på

Beskrivelse og historie omkring afdelingen.

Aktiviteter

Aktivitets modulet viser alle planlagte aktiviteter i de valgte afdelinger.

Medarbejderoversigt

Her finder man oversigten over alle medarbejdere på afdelingen.

Find beboer / Vejviser

Vejvisning til beboere eller lokationer på afdelingen.

Mine tilmeldinger

Dette modul indeholde alle de aktiviteter eller møde man har tilmeldt sig.

Notifikationscenter

Notifikationer kan findes her, så intet bliver væk.

Favoritter

Favorit modulet viser alle emner der er valgt som favorit af brugeren.

Nye emner

Dette modul indeholde de nyeste emner, så det er nemt at følge med.