Egenmestring

Velfærdsteknologiske løsninger og digitale hjælpemidler kan øge egenmestringen hos borgere med kroniske sygedomme, demens, handicap eller eller nedsat psykisk funktionsevne. Med den rette tilpasning kan et digitalt hjælpemiddel hjælpe borgeren med at hjælpe sig selv.
 deres liv.

Bliv kontaktet af os

Egenmestring med digitalt støttesystem

Den rette vejledning på det rette tidpunkt vil ofte hjælpe en borger til selv at tage initiativ og udføre en af hverdagens opgaver eller rutiner på egen hånd.
Hvad der skal er en planlagt struktur for borgeren, som giver mening og bliver formidlet i et enkelt sprog. En tilpasset kalender med tilpassede vejledninger over dagens opgaver, rutiner og aftaler kan vise sig at være det helt rette for nogle borgere. VitaMind rummer både kalender og et modul for vejledninger, der kan tilpasses den enkelte borger.

Egenmestring med videosamtaler

Skærmbesøg, videokonsultation og telemedicinske løsninger gør at borgeren kan modtage vejledning og hjælp i sit eget hjem. Det kan være hjælp til medicinindtagelse eller vejledning i huslige opgaver. Med VitaComm kan samtalerne foregå som opkald med eller uden video eller som tekstbeskeder. Opkaldene forgår effektivt og på en sikker forbindelse. Samtalerne gør at borgeren bliver mere selvhjulpen, får større selvkontrol og mere frihed til sine hverdagsaktiviteter.

Egenmestring gennem rehabilitering

Koginitiv træning, der styrker hjernes netværk, kan være med til at skabe et gunstigt udgangspunkt for egenmestring. At træne hjernen og dens funktioner  er vigtigt og samtidig en forudsætning for øget egenmestring. VitaMind og Touch & play træner forskellige områder af hjernen gennem spil, billeder, videoer og musik. Spillene kan tematiseret og tilpasses så de målrettes udførelsen af en given rutine eller opgave, der er væsenlig for bogeren. Spillene kan også tilpasses til at formidle følelser eller erindringer ved borgeren, der er relevante i et rehabiliteringsforløb.