GDPR

Der bliver delt enormt store mængder af personlige information rundt omkring. Især med den digitale revolution, er vores personlige data og information frit tilgængeligt mange steder på internettet. Der er ikke så mange, der tænker over, hvor mon denne informationer ender? Eller hvad den bliver brugt til? Derfor har EU vedtaget nye regler om persondataforordningen – The general Data Regulation. De nye regler sørger for at beskytte data om den enkelte individ og sikrer at personlige informationer ikke bliver misbrugt.

Bliv kontaktet af os

Organisationer og persondataforordningen – GDPR

Persondataforordningen skal også være med til at beskytte de personlige data som virksomheder og organisationer opbevarer på borger i Europa. Virksomheder og organisationer har ikke ret til at videregive nogen som helst information om en borger, medmindre der gives samtykke til det fra borgeren selv. I tilfælde af, at datasikkerheden bliver brudt i en organisation, er organisationen forpligtet til at underrette den enkelte individ indenfor 3 dage om bruddet. Derudover har en person i visse tilfælde ret til at få alt sin data slettet, når han ønsker det. Persondataforordningen skal føre til, at den enkelte individ i EU og EØS har mere kontrol over sin egen data og sikkerhed. Dermed har organisationer, der indsamler data mindre magt overfor følsomme personlige data.

GDPR og velfærdsteknologi

Med velfærdsteknologi bliver personlige data om borger opbevaret på forskellige systemer og enheder. Vores velfærdsteknologiske støttesystemer lever op til GDPR kravene og sikrer en effektiv og sikker opbevaring af personlige data.

gdpr