Succesfuld implementering

En succesfuld implementering af skærmbesøg forudsætter både tekniske, organisatoriske og juridiske tiltag. Ikke mindst kræver det et sundt, helstøbt og langsigtet samarbejde mellem os og kunden. Alt fra sikkerhed til support, samt ledelsens vision og medarbejdernes motivation skal spille sammen.

Bliv kontaktet af os

De tekniske forudsætninger

VitaComm virker til både Android, IOS og PC. Løsningen kræver altså ikke, at der indkøbes særligt udstyr eller hardware. Hardware kan udlånes til borgerne eller borgerne kan bruges deres eget. Om en borger skal benytte egen hardware (eksempelvis iPad) eller hardware udlånt af kommunen vil afhænge af flere ting. Vi rådgiver gerne i denne beslutning. Uanset hvad står Applikator klar til at yde support  – også ved borgerne.
Det er op til kunden om de vil MDM-distribuere VitaComm eller downloade applikationen fra enten App Store eller Google Play Butik.  Vi yder support for begge distributionsforme.
Internetforbindelse er en forudsætning. Vi tester gerne forbindelse ved borgeren og drøfter mulighederne for bredbåndsdækning i tilfælde, hvor det er nødvendigt.

De organisatoriske forudsætninger

Uddannelse, træning og instruktion af medarbejdere er en forudsætning for den succesfulde implementering. Ligesådan er instruktionen af borgerne.
Niveauet for uddannelsen og instruktionen skal matche medarbejdernes og borgernes kompetencer og færdigheder. En grundregel for at øge motivationen  ved begge brugergrupper er, at niveauet for læring matcher deres evne og lyst til at lære.
VitaComms lettilgængelige og intuitive brugergrænsefalde gør, at alle kan lære at bruge det, men i sidste ende er motivationen ved medarbejderne og borgerne afgørende for, om løsningen forankrer sig hensigtsmæssig eller ej. Ledelsen spiller en stor rolle for medarbejdernes motivation. Solid opbakning fra ledelse er endnu en forudsætning for succesfuld implementering.
Applikator og vores samarbejdspartner Connector hjælper gerne den organisatoriske implementering. I kan læse mere om Connector og vores tilgang til forandringsledelse og organisatorisk implementering her.

De juridiske forudsætninger

Vores løsning lever op til gældende krav om datasikkerhed.  I henhold til GDPR skal personlige data, som virksomheder og organisationer opbevarer på borgere i Europa, beskyttes. Virksomheder og organisationer har ikke ret til at videregive nogen som helst information om en borger, medmindre der gives samtykke til det fra borgeren selv.
Samtidig skal virksomheder og offentlige organisationer efterleve gældende retningslinjer og procedurer omkring datasikkerhed.