Implementering

Vi betragter implementering som både en proces og en tilstand. Processen starter med visionen og slutter i forankringen. Tilstanden for en implementerings kan ligesom alt andet være enten god, dårlig, i bedring eller i forfald.
Organisationer og arbejdspladser udvikler sig og er omskiftelige, præcis ligesom de velfærdsteknologiske løsninger de benytter. En implementeringsstrategi skal kunne tage højde for dette.

Implementeringen af velfærdsteknologiske løsninger

Implementeringen af velfærdsteknologiske løsninger er en af forudsætningerne for deres ønskede effekt. For Applikator er implementeringen af digitale hjælpemidler en proces – samtidig med, at det er en tilstand.

Uanset omfanget af en given implementering fordrer det en fælles vision og strategi mellem leverandør og kunde. En succesfuld implementering kræver fokus på flere relevante parametre herunder: vision, motivation, ressourcer, færdigheder og handleplan.

Ved Applikator leverer vi altid et realistisk bud på en implementeringsstrategi, hvor vi kommer omkring alle parametre sammen med kunden.
Vores tilgang til implementering er, at den vil være kontekstafhængig af kunde og projekt, men samtidig skal kunne holdes op imod og tage udgangpunkt i overordende principper.

Vi ved, at implementeringen er afgørende, når det kommer til driften af velfærdsteknologiske løsninger og vi rådgiver gerne på baggrund af de erfaringer vi har gjort os med implementeringen af vores løsninger i 49 danske kommuner.

Implementering

Implementering af velfærdsteknologi i form af digitale løsninger og applikationer til både borger og medarbejder  

Vi tror på, at brugervenlige løsninger kan hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv