Implementering

Velfærdsteknologier er i dag en integreret del af hverdagen i kommuner og regioner. Alligevel er der ofte en udfordringer med at bringe dem i spil i hverdagen til gavn for både borgere og medarbejdere. Forudsætningen for, at man får fuldt udbytte af velfærdsteknologier, er en succesfuld implementering.
Implementeringen af ny teknologi tager tid. Personale og borgere skal oplæres, de skal lære teknologien at kende og have tillid til, at den virker og kan skabe værdi, og teknologien skal blive en del af deres arbejdsgange og daglige rutiner.
Afgørende for en succesfuld implementering er grundig forberedelse samt en positiv indstilling fra både medarbejdere, ledere, borgere og pårørende. I Applikator understøtter vi hele processen fra afklaring-, forberedelse-, opstart- til fastholdelses- og forankringsfasen.

Bliv kontaktet af os

Implementeringen af velfærdsteknologiske løsninger

Implementeringen af velfærdsteknologiske løsninger er en af forudsætningerne for deres ønskede effekt. For os er implementeringen af digitale hjælpemidler en proces – samtidig med, at det er en tilstand.

Uanset omfanget af en given implementering fordrer det en fælles vision og strategi mellem leverandør og kunde. En succesfuld implementering kræver fokus på flere relevante parametre herunder: vision, motivation, ressourcer, færdigheder og handleplan.

Ved Applikator leverer vi altid et realistisk bud på en implementeringsstrategi, hvor vi kommer omkring alle parametre sammen med kunden.
Vores tilgang til implementering er, at den vil være kontekstafhængig af kunde og projekt, men samtidig skal kunne holdes op imod og tage udgangpunkt i overordende principper.

Vi ved, at implementeringen er afgørende, når det kommer til driften af velfærdsteknologiske løsninger og vi rådgiver gerne på baggrund af de erfaringer vi har gjort os med implementeringen af vores løsninger i 49 danske kommuner.

Implementering

Implementering af velfærdsteknologi i form af digitale løsninger og applikationer til både borger og medarbejder  

Vi tror på, at brugervenlige løsninger kan hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv

Bliv kontaktet af os