Integration til omsorgssystem

For kunden kan der være både sikkerhedsmæssige og administrative hensyn, der taler for at integrere digitale løsninger og systemer til omsorgssystemet. Dels bliver data på borgeren ensrettet på tværs af platforme, hvilket gør at der ikke placeres forskellig data på borgeren i forskellige løsninger.       

Bliv kontaktet af os

Sikkerhed omkring personlig data

En klar IT-strategi for hvor borgerens eller patientens data gemmes eller hentes fra er vigtig ved implementering af digitale løsninger. En integration til kundes omsorgssystem kan sikre, at kunden ved præcis hvor data afleveres, gemmes og hentes fra.
En integration vil altid være kontektsbestemt af hvilket omsorgssysstem der benyttes og hvilken type data, der skal enten hentes, bringes eller synkroniseres mellem systemerne.
Applikator har før lavet integrationer til omsorgssystemer for vores løsninger DialogNet og VitaMind. Kontakt os gerne for at høre mere om de konkrete integrationer vi har lavet.

Mindre administration

En integration mellem en digital løsning og et omsorgssystem betyder at data kan overføres mellem systemerne.  Dette bevirker, at data ikke skal indtastes eller oprettet to gange i hvert sit system. Det betyder også, at data kan hentes og genbruges fra et system til et andet.