Kognitiv træning

Kognitiv træning defineres som træning af bestemte kognitive aspekter, som eksempelvis kunne være mental ydeevne, hukommelse, opmærksomhed problemløsning, eller sprog. Ideen med kognitiv træning er, at det mentale funktionsniveau forbedres og bevares på trods af, at man har en hjerneskade eller er kommet op i alderen. Kognitiv træning kan udføres på mange måder og træningen kan foretages individuelt og i grupper.

Bliv kontaktet af os

Kognitiv træning og velfærdsteknologi

Velfærdsteknologiske løsninger skaber andre og nye tilgange til kognitive træningsmetoder. I dag findes kognitive træningsprogrammer på forskellige digitale enheder og kan benyttes af personer med forskellige fysiske og psykiske udfordringer. VitaMind og Touch & play bruger mange forskellige typer spil til den kognitive træning.

Brugervenlige digitale kognitive træningsprogrammer

Fokus på brugervenlighed og det enkle er vigtigt ved design, udvikling og test af digital løsninger. Træningsprogrammerne kan være alt fra spil, billeder, video og og guidening.
VitaMind rummer flere moduler og spil, der alle kan bidrage til den kognitive træning.

Kognitive spil der stimulerer hjernen

Forskning viser, at man kan forstærke hjernens kognitive processer, ved at spille spil, der stimulerer hjernens områder såsom; reaktionsevne, omstillingsevne, problemløsningsevne, hukommelse, opmærksomhedsevne og koncentrationsevne.

Spillene i VitaMind og Touch & play varierer i forhold til hvilket område af hjernen, de primært træner. Både den kognitive og fysiske træning er væsentlige dele af VitaMind. Spillene træner relevante funktioner og områder af hjernen som eksempelvis reaktion, fleksibilitet og omstilling samt balance og koordinationsevnen.

Spillene er velkendte og sjove spil, der kan spilles enten med eller mod andre. VitaMind gør det også muligt for alle, at dele spil med hinanden – eksempelvis en pårørende der deler et vendespil med en borger. VitaMind gemmer resultaterne, så det altid er muligt at holde øje med det personlige træningsforløb for hver enkelt borger.

kognitiv