Applikator tildelt Børsens Gazelle 2018

Vi er enormt stolte over, at være tildelt Børsens Gazelle pris 2018. Vi vil arbejde hårdt i de kommende år for at fortsætte udviklingen og levere løsninger, der hjælper medarbejdere, borgere og pårørende indenfor sundhedsområdet.

Friplejehjemmet Hesselvang implementerer VitaMind

Fripleje-hjemmet Hesselvang i Vesthimmerlands kommune implementerer VitaMind . I alt benytter 48 kommuner VitaMind til kognitiv træning, mindfulness, aktivering, genoptræning, socialtsamvær m.m. på plejecentre

DialogNet, VitaComm og VitaMind er nu integreret til KMD Nexus og EG Bosted

DialogNet, VitaComm og VitaMind er nu API integreret til KMD Nexus og Bosted.

Hedensted Kommune har besluttet at benytte VitaComm som primært besked/kommunikationssystem indenfor sundhedsområdet

Hedensted Kommune har valgt at droppe Outlook til frontmedarbejderne indenfor Sundhedsområdet. En række undersøgelser viste, at meget få medarbejdere brugte Outlook og derved ikke fik den nødvendige information. Ved at droppe Outlook og i stedet benytte VitaComm vil Hedensted sparer med en 500.000 kroner årligt.

Vejle Kommune implementerer DialogNet som kommunikationsplatform i Kommunen

Voksen Handicap, Psykiatri og Børne Handicap har valgt at DialogNet som dialog, kommunikations og planlægnings værktøj til deres ca. 1500 medarbejdere.

Applikator vinder udbud om leverance af ny risikovurderingsplatform til Vejle Kommune

Vejle Kommune har valgt Applikator som leverandør af deres nye risikovurderingssystem til risikovurdering af borgere indenfor handicap og psykiatriområdet. Løsningen vil blive udviklet som et modul til DialogNet. Modulet vil kunne benyttes individuelt eller som en del af DialogNet.

Welfare Tech bringer en artikel om Applikators succes på det norske marked

Applikator har indenfor det seneste år etableret sig som en betydelig spiller inden for velfærdsteknologi på det norske marked. Det har Welfare Tech bragt en artikel om. Den kan i læse via nedenstående link:

https://www.welfaretech.dk/nyheder/2018/juli/applikator-tager-syvmileskridt-ind-paa-det-norske-marked-for-velfaerdsteknologi

Vejle Kommune vælger VitaMind som digitalstøttesystem til Kommunens borgere

Vejle Kommune har efter en lang udvælgelses proces valgt VitaMind som det digitale støttesystem de vil tilbyde kommunens borgere, der har behov for hjælp til støtte og struktur i hverdagen.

Applikator vinder udbud om vagtplanlægning- og vagtudbudsssystem i Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune har valgt Applikator som Kommunens fremtidige leverandør af vagtplanlægning- og vagtudbudssystem til børnehandicapområdet

Hedensted Kommune implementerer VitaComm yderligere 7 forvaltninger

Udover ældre, handicap og Psykiatri vælger Hedensted Kommune nu, at implementere VitaComm i 7 andre forvaltninger. Det gælder Ungeenheden, Misbrug, Integration, Beskæftigelse, Familie og Sundhedsplejen i Hedensted vælger VitaComm som nyt videoopkald og beskedmodul til kommunikation med Kommunens borgere.