Løsning Plejecenter i Hedensted kommune indkøber VitaMind til beboerne

Løsning Plejecenter skal anvende VitaMind til sunde, sjove og sociale aktiviteter for deres beboere.
Træning af hjernes evne til at reagere hurtig, være opmærksom, være omstillingsdygtig, huske og løse problemstillinger gennem fysisk aktivitet og mental træning kan mindske symptomerne på demens.

velfærdsteknologi-2

Næstved kommune og deres dagcentre skaber nærværende kommunikation med de pårørende.

Dagcentrene i Næstved kommune bruger DialogNet og VitaComm til at skabe en mere nærværende og direkte kontakt til de pårørende. Alt fra generelle oplysninger omkring centret til direkte beskeder omkring indkøbslister, samt rekruttering af frivillige.

Odense kommune vælger VitaComm til skærmbesøg og sikre samtaler til området for voksenhandicap og psykiatri.

Hedensted Kommune har besluttet at benytte VitaComm som primært besked/kommunikationssystem indenfor sundhedsområdet

Hedensted Kommune har valgt at droppe Outlook til frontmedarbejderne indenfor Sundhedsområdet. En række undersøgelser viste, at meget få medarbejdere brugte Outlook og derved ikke fik den nødvendige information. Ved at droppe Outlook og i stedet benytte VitaComm vil Hedensted sparer med en 500.000 kroner årligt.

Hedensted Kommune udbreder VitaComm til yderligere 7 afdelinger

Udover ældre, handicap og Psykiatri vælger Hedensted Kommune nu, at implementere VitaComm i 7 andre forvaltninger. Det gælder Ungeenheden, Misbrug, Integration, Beskæftigelse, Familie og Sundhedsplejen i Hedensted vælger VitaComm som nyt videoopkald og beskedmodul til kommunikation med Kommunens borgere.

Yderligere 6 danske kommuner investerer i VitaMind / Touch & Play

Køge, Skanderborg, Svendborg, Kolding, Vejle og Silkeborg alle valgt at investere i VitaMind til kommunens borgere. I kan læse mere om VitaMind af nedenstående link: https://applikator.dk/vitamind/

Applikator tildelt Børsens Gazelle 2018

Vi er enormt stolte over, at være tildelt Børsens Gazelle pris 2018. Vi vil arbejde hårdt i de kommende år for at fortsætte udviklingen og levere løsninger, der hjælper medarbejdere, borgere og pårørende indenfor sundhedsområdet.

Vihtek, videnscenter for velfærdsteknologi i København, har lavet en velfærdsteknologisk vurdering af VitaMind. Læs rapporten nedenfor.

I kan læse hele rapporten via nedenstående link:

https://www.regionh.dk/vihtek/forsundhedspersonale/PublishingImages/VTV%20VitaMind%20storsk%C3%A6rm%20samlet.pdf

Vejle Kommune implementerer DialogNet som kommunikationsplatform i Kommunen

Voksen Handicap, Psykiatri og Børne Handicap har valgt at DialogNet som dialog, kommunikations og planlægnings værktøj til deres ca. 1500 medarbejdere.

Friplejehjemmet Hesselvang implementerer VitaMind

Fripleje-hjemmet Hesselvang i Vesthimmerlands kommune implementerer VitaMind . I alt benytter 48 kommuner VitaMind til kognitiv træning, mindfulness, aktivering, genoptræning, socialtsamvær m.m. på plejecentre

Vejle Kommune vælger VitaMind som digitalstøttesystem til Kommunens borgere

Vejle Kommune har efter en lang udvælgelses proces valgt VitaMind som det digitale støttesystem de vil tilbyde kommunens borgere, der har behov for hjælp til støtte og struktur i hverdagen.