Stavanger Kommune vælger VitaComm

Applikator har sammen med Atea Norge vundet et stort udbud om Skærmbesøg i Stavanger Kommune

Langeland vælger VitaComm til Skærmbesøg

Langeland har valgt VitaComm til skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Løsningen integreres til Kombits FK adgangsstyring samt KMD Nexus.

Københavns Kommune vælger VitaComm til stort pilotprojekt

Beskæftigelsesområdet I Københavns Kommune har valgt VitaComm til et stort pilotprojekt omkring sikker kommunikation med København Kommunes borgere. Formålet med projektet er at finde en platform, der kan gøre kommunikationen mellem borgere og ansatte ved kommunen mere nutidig og lettere tilgængelig samtidigt med den overholder de gældende GDPR retningslinjer. Valget faldt blandt andet på VitaComm på grund af løsningens høje sikkerhed, moderne design, de mange muligheder for ansendelse af beskeder samt muligheden for videokommunikation 1 til 1 samt i grupper. I pilotprojektet vil løsningen afprøves på 6.000 borgere.

Næstved Kommune udbreder VitaComm og DialogNet til at omfatte hele Handicap og Psykiatri (CHP) og Sundhed og Ældre (CSA).

Efter at have afprøvet VitaComm og DialogNet i nogle få distrikter har Næstved Kommune besluttet at rulle DialogNet og VitaComm ud i hele Handicap og Psykiatri (CHP) og Sundhed og Ældre (CSA).

Seniorområdet i Vejle Kommune skalerer skærmbesøg til alle 9 distrikter i seniorområdet

Vejle Kommune skalerer VitaComm til hele senior området efter at have afprøvet løsningen i 2 distrikter i 6 måneder. I løbet af de næste 6 måneder skal yderligere 7 distrikter således implementerer skærmbesøg.

TEST

Københavns Kommune vælger VitaComm og DialogNet til stort "Frivillighedsprojekt".

Københavns Kommune har valgt DialogNet og VitaComm som platform til et stort "Frivillighedsprojekt" på socialområdet. DialogNet og VitaComm skal gøre det lettere at erhverve frivillige, matche frivillige og borgere samt understøtte kommunikationen med den frivillige og borgeren.

Ærø Kommune vælger VitaComm til skærmbesøg

Ærø Kommune har valgt at benytte VitaComm til skærmbesøg. Herudover vil Ærø også benytte VitaComm til GDPR sikker kommunikation med pårørende til borgere på kommunens ældrecentre samt bosteder.

Strategisk samarbejder med KMD Momentum

KMD Momentum har efter en grundig markedsafdækning identificeret Applikator og VitaComm, som den GDPR sikre kommunikationsløsning de ønsker som en integreret del af KMD Momentum. Applikator og KMD Momentum er i fuldt gang med at integrere VitaComm ind i KMD Momentum, således at VitaComm i fremtiden vil være en del af den løsning KMD Momentum tilbyder kommunerne. Integrationen forventes at være flyveklar i anden halvdel af 2021

ISAE 3000 erklæring

Vi har i marts og april gennemgået vores årlige IT revision hos REVI IT og har fået netop fået vores årlige ISAE erklæring uden en eneste anmærkning :-)

Skanderborg Kommune skalerer til en kommunelicens til DialogNet og VitaComm

Efter at have benyttet DialogNet i Plejedistrikt Skanderborg i en årrække har Skanderborg Kommune besluttet at implementere DialogNet i alle distrikter under senior, sundhed og køkken.

Herudover har Skanderborg Kommune også valgt VitaComm som deres platform til GDPR sikker besked og video kommunikation med borgerne i kommunen

Vejle Kommune vælger nu også VitaComm til seniorområdet

Handicap og Psykiatri har allerede implementeret VitaComm. På grund af de gode erfaringer med løsningen har seniorområdet nu også valgt at også at benytte VitaComm

TEST

Applikator kommer på SKI

Vi har indgået en aftale med Atea, hvorfor vores løsninger nu kan købes på SKI aftaler via ATEA.

Ikast Brande vælger VitaComm

Ikast Brande Kommune har valgt VitaComm til skærmbesøg. I første omgang implementeres og afprøves løsningen i et enkelt plejedistrikt.

Næstved kommune og deres dagcentre skaber nærværende kommunikation med de pårørende.

Dagcentrene i Næstved kommune bruger DialogNet og VitaComm til at skabe en mere nærværende og direkte kontakt til de pårørende. Alt fra generelle oplysninger omkring centret til direkte beskeder omkring indkøbslister, samt rekruttering af frivillige.

velfærdsteknologi-2

Ærø Kommune vælger VitaComm

Ærø Kommune har valgt VitaComm til skærmbesøg. VitaComm skal bruges til skærmbesøg både i hjemmeplejen og sygeplejen, men også på kommunens plejecentre til skærmbesøg med pårørende.

Integration til KMD Momentum

Vi kan nu også integrere til KMD Momentum. Det betyder at vi kan levere data direkte fra VitaComm og DialogNet til borgerens journal i KMD Momentum

Hedensted Kommune har besluttet at benytte VitaComm som primært besked/kommunikationssystem indenfor sundhedsområdet

Hedensted Kommune har valgt at droppe Outlook til frontmedarbejderne indenfor Sundhedsområdet. En række undersøgelser viste, at meget få medarbejdere brugte Outlook og derved ikke fik den nødvendige information. Ved at droppe Outlook og i stedet benytte VitaComm vil Hedensted sparer med en 500.000 kroner årligt.

Yderligere 6 danske kommuner investerer i VitaMind / Touch & Play

Køge, Skanderborg, Svendborg, Kolding, Vejle og Silkeborg alle valgt at investere i VitaMind til kommunens borgere. I kan læse mere om VitaMind af nedenstående link: https://applikator.dk/vitamind/

Hedensted Kommune udbreder VitaComm til yderligere 7 afdelinger

Udover ældre, handicap og Psykiatri vælger Hedensted Kommune nu, at implementere VitaComm i 7 andre forvaltninger. Det gælder Ungeenheden, Misbrug, Integration, Beskæftigelse, Familie og Sundhedsplejen i Hedensted vælger VitaComm som nyt videoopkald og beskedmodul til kommunikation med Kommunens borgere.

Vihtek, videnscenter for velfærdsteknologi i København, har lavet en velfærdsteknologisk vurdering af VitaMind. Læs rapporten nedenfor.

I kan læse hele rapporten via nedenstående link:

https://www.regionh.dk/vihtek/forsundhedspersonale/PublishingImages/VTV%20VitaMind%20storsk%C3%A6rm%20samlet.pdf

Vejle Kommune implementerer DialogNet som kommunikationsplatform i Kommunen

Voksen Handicap, Psykiatri og Børne Handicap har valgt at DialogNet som dialog, kommunikations og planlægnings værktøj til deres ca. 1500 medarbejdere.

Friplejehjemmet Hesselvang implementerer VitaMind

Fripleje-hjemmet Hesselvang i Vesthimmerlands kommune implementerer VitaMind . I alt benytter 48 kommuner VitaMind til kognitiv træning, mindfulness, aktivering, genoptræning, socialtsamvær m.m. på plejecentre