Oiva Health Groups danske datterselskab, Applikator, er nu Oiva Health Danmark

Dagen i dag markerer en signifikant milepæl, idet Applikator officielt lancerer sin nye brand-identitet i Danmark.

Læs mere her

Aarhus, Skive, Aabenraa, Struer, Odder, Favrskov, Egedal, Randers, Mariagerfjord, Lolland og Vejen Kommune vælger VitaComm

Alle kommuner vil benytte VitaComm fremadrettet til skærmbesøg samt sikker video- og beskedkommunikation med med borgere, pårørende og medarbejdere.

Køge, Silkeborg, Fredensborg, Faaborg-Midtfyn, Hillerød, Varde og Haderslev Kommune har alle indkøbt VitaComm i November

Alle kommuner vil benytte VitaComm fremadrettet til skærmbesøg samt til sikker video- og besked kommunikation med borgere.

VitaComm integreres ind I KMD Nexus

Det er med stor glæde, at vi endeligt kan offentliggøre vores samarbejde med KMD Nexus omkring VitaComm. KMD Nexus har besluttet at udskifte deres egen videoløsning med VitaComm. VitaComm bliver således fuldt integreret med Nexus. Det betyder, at brugere og data kan flyde fra Nexus til VitaComm og vores kunder slipper således for at have brugere oprettet i begge systemer, samtidig med at de stadig både kan udføre opkaldende fra Nexus og VitaComm.

VitaComm benyttes allerede i mange danske kommuner og gennem samarbejdet med KMD Nexus bliver VitaComm den største og mest udbredte applikation til Virtuel Borgerkontakt og sikker SMS i Danmark

Københavns Kommune opnår store gevinster med VitaComm

Gennem et halvt år har jobcentret i København kørt et forsøg med app-baseret kommunikation til unge ledige. For medarbejderne har det gjort sagsbehandlingen meget hurtigere og mere smidigt.

Læs mere her

Holbæk Kommune skifter til VitaComm

Vi er glade og stolte over, at endnu en kommune vælger at skifte til VitaComm. Endnu engang er det VitaComms store driftsikkerhed, stabilitet og gode brugeroplevelse, der er den primære grund til tilvalget af VitaComm.

Slagelse Kommune vælger VitaComm som skærmbesøgsløsning i hjemme- og sygeplejen.

Slagelse Kommune har valgt at skalere skærmbesøg til alle kommunes distrikter i hjemme- og sygeplejen. I den forbindelse har Slagelse Kommune valgt at skifte leverandør VitaComm.

Syddjurs Kommune køber en kommunelicens til VitaComm

Syddjurs Kommune vil anvende VitaComm til kommunikation mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og borgere i Sundhed og Omsorg samt Social og Familie området i Syddjurs Kommune. Herunder funktionerne skærmbesøg, videoopkald og beskedmodul.

Roskilde Kommune køber en kommunelicens til VitaComm - fokus på sammenhængende borgerforløb

Roskilde Kommune har købt en kommunelicens til VitaComm. VitaComm skal bruges bredt i kommunen til såvel intern som ekstern kommunikation på både Seniorområdet, Socialområdet og Beskæftigelsesområdet. Roskilde Kommune vil benytte VitaComm til skærmbesøg, videosamtaler og til at sende sikre beskeder. Et andet vigtigt fokus område bliver at skabe mere sammenhængende borgerforløb for borgere, der er i kontakt med flere forvaltninger.

Viborg Kommune vælger VitaComm som løsning til sikker kommunikation med borgere på Social- og beskæftigelsesområdet

Social- og beskæftigelsesområdet har uafhængigt af Sundhed- og omsorgsområdet ligeledes valgt VitaComm til sikker kommunikation med borgere i Viborg Kommune. VitaComm er valgt grundet løsningens lettilgængelige og indbydende brugergrænseflade samt det at løsningen understøtter videoopkald, gruppevideoopkald, beskeder, gruppebesked og masse udsendelse af beskeder. Altsammen krypteret og sikkert.

Viborg Kommune vælger VitaComm til Sundhed og Omsorgsområdet efter stort EU udbud

Viborg Kommune har valgt VitaComm til Skærmbesøg på Sundhed og Omsorgsområdet efter at have gennemført et EU udbud. Applikator overtager sammen med Atea driften af skærmbesøg i Viborg Kommune, hvor kommunen forventer at have 400 borgere på skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen i juni 2022.

Stavanger Kommune vælger VitaComm

Applikator har sammen med Atea Norge vundet et stort udbud om Skærmbesøg i Stavanger Kommune

Langeland vælger VitaComm til Skærmbesøg

Langeland har valgt VitaComm til skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Løsningen integreres til Kombits FK adgangsstyring samt KMD Nexus.

Københavns Kommune vælger VitaComm til stort pilotprojekt

Beskæftigelsesområdet I Københavns Kommune har valgt VitaComm til et stort pilotprojekt omkring sikker kommunikation med København Kommunes borgere. Formålet med projektet er at finde en platform, der kan gøre kommunikationen mellem borgere og ansatte ved kommunen mere nutidig og lettere tilgængelig samtidigt med den overholder de gældende GDPR retningslinjer. Valget faldt blandt andet på VitaComm på grund af løsningens høje sikkerhed, moderne design, de mange muligheder for ansendelse af beskeder samt muligheden for videokommunikation 1 til 1 samt i grupper. I pilotprojektet vil løsningen afprøves på 6.000 borgere.

Næstved Kommune udbreder VitaComm og DialogNet til at omfatte hele Handicap og Psykiatri (CHP) og Sundhed og Ældre (CSA).

Efter at have afprøvet VitaComm og DialogNet i nogle få distrikter har Næstved Kommune besluttet at rulle DialogNet og VitaComm ud i hele Handicap og Psykiatri (CHP) og Sundhed og Ældre (CSA).

Seniorområdet i Vejle Kommune skalerer skærmbesøg til alle 9 distrikter i seniorområdet

Vejle Kommune skalerer VitaComm til hele senior området efter at have afprøvet løsningen i 2 distrikter i 6 måneder. I løbet af de næste 6 måneder skal yderligere 7 distrikter således implementerer skærmbesøg.

TEST

Københavns Kommune vælger VitaComm og DialogNet til stort "Frivillighedsprojekt".

Københavns Kommune har valgt DialogNet og VitaComm som platform til et stort "Frivillighedsprojekt" på socialområdet. DialogNet og VitaComm skal gøre det lettere at erhverve frivillige, matche frivillige og borgere samt understøtte kommunikationen med den frivillige og borgeren.

Vejle Kommune implementerer DialogNet som kommunikationsplatform i Kommunen

Voksen Handicap, Psykiatri og Børne Handicap har valgt at DialogNet som dialog, kommunikations og planlægnings værktøj til deres ca. 1500 medarbejdere.

Strategisk samarbejder med KMD Momentum

KMD Momentum har efter en grundig markedsafdækning identificeret Applikator og VitaComm, som den GDPR sikre kommunikationsløsning de ønsker som en integreret del af KMD Momentum. Applikator og KMD Momentum er i fuldt gang med at integrere VitaComm ind i KMD Momentum, således at VitaComm i fremtiden vil være en del af den løsning KMD Momentum tilbyder kommunerne. Integrationen forventes at være flyveklar i anden halvdel af 2021

ISAE 3000 erklæring

Vi har i marts og april gennemgået vores årlige IT revision hos REVI IT og har fået netop fået vores årlige ISAE erklæring uden en eneste anmærkning :-)

Skanderborg Kommune skalerer til en kommunelicens til DialogNet og VitaComm

Efter at have benyttet DialogNet i Plejedistrikt Skanderborg i en årrække har Skanderborg Kommune besluttet at implementere DialogNet i alle distrikter under senior, sundhed og køkken.

Herudover har Skanderborg Kommune også valgt VitaComm som deres platform til GDPR sikker besked og video kommunikation med borgerne i kommunen

Vejle Kommune vælger nu også VitaComm til seniorområdet

Handicap og Psykiatri har allerede implementeret VitaComm. På grund af de gode erfaringer med løsningen har seniorområdet nu også valgt at også at benytte VitaComm

TEST
velfærdsteknologi-2

Næstved kommune og deres dagcentre skaber nærværende kommunikation med de pårørende.

Dagcentrene i Næstved kommune bruger DialogNet og VitaComm til at skabe en mere nærværende og direkte kontakt til de pårørende. Alt fra generelle oplysninger omkring centret til direkte beskeder omkring indkøbslister, samt rekruttering af frivillige.