Skærmbesøg

Skærmbesøg skaber nærvær, nedbringer transporttid og skaber større fleksibilitet i planlægning og levering af ydelser til borgere. Skærmbesøg kan supplere eller erstatte fysiske hjemmebesøg. Det betyder, at man ved anvendelsen af skærmbesøg ikke skal tage højde for, at flest muligt ydelser skal kunne leveres i det samme fysiske besøg. Det sparer tid for både borger og den fagproffessionelle. Tid, der for borgerens vedkommende giver mere frihed, og tid, der for den fagproffesionelles vedkommende kan bruges på andre ting end transport.

Bliv kontaktet af os

Velfærdsteknologi til skærmbesøg

Vi har i Applikator udviklet effektive velfærdsteknologiske løsninger til skærmbesøg. Vores løsninger er effektive, brugervenlige og gavner både medarbejdere og borger. VitaComm er en velfærdsteknologi der gør kommunikationen enkel og sikker. VitaComm kan benyttes til skærmbesøg og støtte på distance. Læs mere om VitaComm her.

Gevinster ved skærmbesøg

 • Medarbejderne oplever, at de kan yde større nærvær til borgeren.
 • Medarbejderne oplever, at skærmbesøg støtter borgerne i at bruge deres færdigheder til i højere grad selv at udføre dagligdagsaktiviteter.
 • Medarbejderne oplever, at der er forbedrede og mere effektive arbejdsgange, mindre spildtid og frigivet tid til kerneydelsen, når skærmbesøg implementeres.
 • Nogle medarbejdere oplever, at de får et kompetenceløft.
 • Borgeren oplever, at ydelserne i højere grad leveres på deres præmisser.
 • Borgeren oplever en højere grad af ro i samtalen med medarbejderne.
 • Besøgene leveres i højere grad til tiden, hvilket kan mindske frustrationer hos borgeren i planlægningen af deres hverdag.
 • Skærmbesøg forstyrrer mindre og griber i mindre grad ind i borgerens hverdag. Der er dermed en større grad af privatliv i eget hjem for borgeren.
 • Der er ikke identificerede negative erfaringer eller bekymringer blandt borgerne. Dette skønnes at være et udtryk for, at kun borgere, der selv har ønsket at anvende skærmbesøg og har været motiveret herfor, har afprøvet metoden.
 • Medarbejderne oplever, at de kan yde større nærvær til borgeren.
 • Medarbejderne oplever, at skærmbesøg støtter borgerne i at bruge deres færdigheder til i højere grad selv at udføre dagligdagsaktiviteter.
 • Medarbejderne oplever, at der er forbedrede og mere effektive arbejdsgange, mindre spildtid og frigivet tid til kerneydelsen, når skærmbesøg implementeres.
 • Nogle medarbejdere oplever, at de får et kompetenceløft.

Implementering af skærmbesøg

Flere kommuner har valgt at implementere skærmbesøg til kommunikation mellem borger og medarbejdere. Konceptet har vist en positiv effekt for både medarbejdere og borgere. Medarbejderne har fået en markant reducering af tiden, der bliver brugt på transport ved fysisk besøg. Borgeren har fået større fleksibilitet og egenmestring med sit sygdomsforløb samt tilstand.

Medarbejdere kan gennem skærmbesøg guide borger med bla. medicindosering, måling af blodsukker, samt skabe overblik og dagsstruktur. Skærmbesøget har til formål at give borgeren større værdighed og tryghed, idet borgeren selv har mulighed for at tage kontakt til en fagprofessionel hjemmefra.

Pårørende og skærmbesøg

Pårørende har også fået gavn af etablering af skærmbesøg. Pårørende har nemlig også mulighed for at kommunikere med forældre eller bedsteforældre på plejecentre gennem skærmbesøg. Det skaber tryghed og en tæt tilknytning.

skærmbesøg
velfærd