Skærmbesøg

Skærmbesøg mindsker afstanden mellem borger, fagproffessionelle og pårørende. Skærmbesøg kan benyttes af hjemmeplejen til at supplere eller erstatte fysiske hjemmebesøg. Det sparer tid for både borger og den fagproffessionelle. Tid, der for borgerens vedkommende giver mere frihed, og tid, der for den fagproffesionelles vedkommende kan bruges på andre ting end transport.  

Velfærdsteknologi til skærmbesøg

Vi har i Applikator udviklet effektive velfærdsteknologiske løsninger til skærmbesøg. Vores løsninger er effektive, brugervenlige og gavner både medarbejdere og borger. VitaComm er en velfærdsteknologi der gør kommunikationen enkel og sikker. VitaComm kan benyttes til skærmbesøg og støtte på distance. Læs mere om VitaComm her.

Implementering af skærmbesøg

Flere kommuner har valgt at implementere skærmbesøg til kommunikation mellem borger og medarbejdere. Konceptet har vist en positiv effekt for både medarbejdere og borgere. Medarbejderne har fået en markant reducering af tiden, der bliver brugt på transport ved fysisk besøg. Borgeren har fået større fleksibilitet og egenmestring med sit sygdomsforløb samt tilstand.

Medarbejdere kan gennem skærmbesøg guide borger med bla. medicindosering, måling af blodsukker, samt skabe overblik og dagsstruktur. Skærmbesøget har til formål at give borgeren større værdighed og tryghed, idet borgeren selv har mulighed for at tage kontakt til en fagprofessionel hjemmefra.

Pårørende og skærmbesøg

Pårørende har også fået gavn af etablering af skærmbesøg. Pårørende har nemlig også mulighed for at kommunikere med forældre eller bedsteforældre på plejecentre gennem skærmbesøg. Det skaber tryghed og en tæt tilknytning.

skærmbesøg