Hvad er Touch & Play?


Touch & Play gør det meningsfuldt og sjovt
at træne både kroppen og hjernen.
Løsningen har en positiv effekt på borgernes livskvalitet
og frigiver samtidig ressourcer for personalet.

Touch & Play:

 – Aktiverer borgerne på en meningsfuld måde.
– Styrker de kognitive og motoriske funktioner.
– Fremmer og vedligeholder social aktivitet og sociale relationer.
– Vækker både minder og følelser hos borgeren.

Bliv kontaktet af os

Understøttende aktiviteter

Touch & Play understøtter gennem spil, billeder, film, sang og musik borgerne i at mestre dagligdagsopgaver og rutiner. Indholdet på Touch & Play er fleksibelt og kan tilpasses borgernes individuelle behov. Indholdet bliver vedkommende og stimulerer erindringen samtidig med, at det træner borgerne mentalt og fysisk.

Fra passiv til aktiv

Touch & Play fører borgerne fra en passiv tilstand til en aktiv tilstand. Borgerne bevæger sig væk fra sygdom, som følge af nedsat funktionsevne og hen imod en bedre livskvalitet med øget grad af selvhjælp og egenmestring.

En udbredt og efterprøvet løsning

Touch & Play benyttes i dag i mere end 40 danske kommuner og to regioner. Herudover benyttes Touch & Play i 5 kommuner i Norge
Over 180 centre deriblandt ældrecentre, daghjem, bosteder, institutioner og hospitaler
bruger Touch & Play aktivt i arbejdet med borgere og patienter.
Touch & Play er udviklet i samarbejde med dets brugere.
Det er samarbjedet mellem Applikator og alle de centre og institutioner,
der benytter Touch & Play, som har formet løsningen til hvad den er idag.

Bliv kontaktet af os

Kommuner har købt Touch & PlayHjernens kapacitet og styrke forøges og mindskes i takt med, at antallet og tætheden af hjernens synaptiske forbindelser enten stiger eller falder. Sygdomme som f.eks. demens eller begyndende demens er symptomer på, at antallet af de synaptiske forbindelser mellem hjernes celler svinder ind. Gennem kognitiv træning øges væksten og antallet og af de synaptiske forbindelserne. Gennem kognitiv træning genetableres brudte forbindelser og der skabes samtidig nye. Derved er kognitiv træning ikke alene med til at forebygge nedsættelse af hjernens funktioner, som f.eks. demens, men den modarbejder det også. Det er derfor aldrig for sent eller for tidligt at begynde at træne hjernen. Ved at øge og vedligeholde hjernes funktioner øges samtidig borgernes grad af egenmestring. Spillene og funktionerne i Touch & Play træner relevante områder af hjernen for derved at øge antallet og væksten af de synaptiske forbindelser. Områderne, som Touch & Play træner, er hjernes evne til at reagere hurtigt, være opmærksom, være omstillingsdygtig, huske bedre og løse problemstillinger.

Mange af de problemer, som borgere med funktionsnedsættelser kan have i hverdagen, kan forebygges ved at være fysiske aktiv. Øvelser, der vedligeholder eller øger kroppens funktioner opretholder borgernes evne til selv at klare dagligdagsrutiner og – opgaver. Samtidig er gevinsterne ved at være fysisk aktiv en mindre risiko for at blive syg og en bedre livskvalitet. Touch & Play er spil, der aktiverer kroppens motoriske og kognitive funktioner samtidigt. Spillene fordrer samarbejde og koordinering mellem hjerne og krop, hvilket styrker balanceevnen og fysikken. Derved opnår borgerne en øget grad af selvhjulpenhed og evne til at udføre dagligdagsrutiner.

Den unikke teknologi bag Touch & Play giver en række fordele. Den 90” store interaktive tavlen er i stand til at registrere berøring med hænderne samt et hvilket som helst andet instrument som f.eks. en stok, pegepind eller bolde. Tavlen er et traditionelt whiteboard gjort interaktivt via projektor og sensorer. Derfor tåler tavlen meget hårdhændet brug uden at det kan skade tavlen og dens funktionalitet. Størrelsen på tavlen gør, at flere kan bruge den på samme tid. Samtidig fanger den nemmere borgernes opmærksomhed og oplevelsen af indlevelse er stor. Størrelsen på tavlen gør interaktionen brugervenlig og intuitiv. Brugergrænsefladen på Touch & Play består af store brugervenlige menuer med stor tekst, store tal, tydelige farver, lyd, store ikoner og store knapper. Således at borgerne selv kan betjene funktionerne og derved aktivere sig selv.