Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi understøtter borgeren i sin hverdag og medarbejderen i sit arbejde. Ved Applikator udvikler vi digitale løsninger tilpasset brugeren, hvad enten det er en borger, pårørende eller medarbejder. Vi tror på egenmestring og at brugervenlige løsninger kan hjælpe mennesker med at hjælpe dem selv.   

Bliv kontaktet af os

Hjælpemidler og velfærdsteknologi

På social- og sundhedsområdet er velfærdsteknologi en stor hjælp for mennesker med nedsat funktionsevne fx. handicappede eller demensramte.  Med velfærdsteknologi kan disse mennesker blive mere selvhjulpne og opnå en bedre livskvalitet. VitaMind er en applikation, som netop understøtter borgeren i egenmestring.

Velfærdsteknologi er også en stor hjælp for medarbejderne på social- og sundhedsområdet samt pårørende. Mange af de opgaver, som de ansatte udfører, kan understøttes med velfærdsteknologiske løsninger. DialogNet er udviklet til at understøtte fagpersoner i deres arbejde med borgere og deres pårørende.

Digitale hjælpemidler understøtter også kommunikationen ud til borgere og pårørende. VitaComm benyttes til skærmbesøg, telemedicin, videokonsultationer og tekstbeskeder mellem borgere, pårørende og fagprofessionelle.


velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi skaber muligheder for kommunikation

Velfærdsteknologi giver mulighed for at kommunikation på afstand. med applikationen VitaComm kan der foretages skærmbesøg, videokonsultation og og virtuel bostøtte med borgeren. Medarbejderne kan også kommunikere effektivt og sikkert indbyrdes på arbejdspladsen. Derudover er kommunikationen med de pårørende også gjort lettere. De pårørende kan foretage opkald, videoopkald, skrive sammen og udveksle billeder med deres kære, der har brug for støtte og hjælp i hverdagen.

Velfærdsteknologi i form af digitale løsninger og applikationer til både borger og medarbejder  

Vi tror på, at brugervenlige løsninger kan hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv

Bliv kontaktet af os