VitaCommGør samtalen sikker

VitaComm er sikker og lovlig kommunikation mellem fagpersoner, borgere og pårørende. VitaComm er en fleksibel og brugervenlig løsning, der bruges i forskellige sammenhænge. Bl.a. til skærmbesøg, telemedicin, videokonsultation, virtuel bostøtte og sikre beskeder og gruppechats.

Bliv kontaktet af os

Lovlig og sikker kommunikation

VitaComm er videoopkald, opkald uden video og beskeder på en sikker krypteret forbindelse.
Løsningen er udviklet sammen med vores kommunale og regionale samarbejdspartnere, der allerede benytter VitaMind og DialogNet – hvilket gør at både brugervenligheden og sikkerheden er efter behovene.

VitaComm bliver brugt til sikker kommunikationen med borgeren, enten via videokonsultationskærmbesøg, telemedicin eller en sikker tekstbesked – i stedet for en SMS eller mail.


Brugervenligt digitalt hjælpemiddel

VitaComm gør det muligt at nå den enkelte borger i eget hjem. VitaComm bruges til skærmbesøg og støtte på distancen. Det er en hjælp til rådgivning, samtaler og tilsyn.
For borgeren er hjælpen eller kontakten ikke længere væk end sin smartphone, tablet eller PC – VitaComm virker på alle de mest almindelige enheder.

Brugerfladen er enkel at benytte og kan tilpasses behovet for den enkelte borger. Eksempelvis kan det tilpasses, hvem en borger skal kunne fortage opkald til.


VitaComm til intern kommunikation og dokumentation

VitaComm benyttes til kommunikationen internt i organisationen. Medarbejderne kan ringe hinanden op og skrive beskeder til hinanden. VitaComm kræver ikke telefonnumre, så det er underordnet hvilken telefon eller tablet medarbejderen bruger hvornår. Alle medarbejdere kan til enhver tid se hvem der er online og klar til at modtage opkald fra hvilke afdelinger og med hvilke kompetencer.

Alle samtaler gemmes og bliver dokumenteret via en integration omsorgssystem eller fagsystem.

Sikker og brugervenlig videokommunikation

VitaComm rummer mange nyttige funktioner, der alle er relevante for borgerne og fagprofessionelle på hver deres måde.

Hver borger har sin egen individuelle profil, som er tilpasset ham eller hende. Det kan tilpasses om borgeren skal kunne modtage opkald eller beskeder eller begge dele. Borgeren har også mulighed for kommunikation med pårørende.

Medarbejderne kan hurtigt få fat i en eller flere ledige kollegaer og enten ringe eller skrive til dem. Udover at skrive til hinanden kan medarbejder også  vedhæfte og udveksle filer med hinanden i en beskedtråd.
Dette bruges især til at sende billeder eller dokumenter til hinanden.

Bliv kontaktet af os

Et opkald fra VitaComm kan foretages både med og uden video.
Under samtalen kan der skiftes kamera så brugerne kan optage hvad der er foran dem og dem selv.

Opkaldet er krypteret og bliver ikke gemt.
VitaComm virker til både IOS, Android og PC.

Beskederne kan være mellem to brugere eller flere.
Til enhver beskedtråd kan der vedhæftes billeder og dokumenter mellem brugerne i tråden.
Beskederne er krypterede og bliver gemt sikkert.

Det er muligt at vedhæfte filer, såsom billeder og dokumenter til en besked og beskedtråd.

Beskedtrådene med deres filer bliver krypterede og gemt sikkert.

Funktionen anvendes ofte i dialogen mellem medarbejdere, der knytter et relevant dokument eller billede til en bestemt besked, som der herefter kommenteres på.

Opkald fra borgeren viderestilles til en medarbejder, der har meldt sig klar til opkald.
Borgeren ringer derfor ikke til en bestemt medarbejderne men derimod til en bestemt gruppe af medarbejdere, hvor nærmeste ledige medarbejder vil besvare opkaldet.

Enhver medarbejder kan med VitaComm søge efter en bestemt kollega i organisationen. Han eller hun kan søge på navn, afdeling og kompetencer.
Der er derfor underordnet hvilken telefon en medarbejder bærer og hvilket nummer den har. Så længe medarbejderen er online vil denne kunne modtage opkald og beskeder fra enhver telefon.

 

VitaComm har et statistikmodul, der opsamler og logfører alle foretagede opkald. Der kan til enhver tid laves udtræk på datoer, tidpunker og brugere for alle opkald.
F.eks. kan det ses hvilke medarbejdere der har foretaget opkald til hvilke borgere hvornår. Det kan også ses hvilke afdelinger, der har foretaget opkald i forhold til andre afdelinger, samt det totale antal opkald for en periode.

VitaComm kan integreres med omsorgssystemer og fagsystemer så samtaler let kan lagres og dokumenteres.

videokonsultation