Hvad er Vitamind?

VitaMind er et digitalt hjælpemiddel, der samler både fagpersoner, pårørende og borgere i ét netværk.
Et netværk der faciliterer og formidler indhold, der understøtter borgere i egenmestring og rehabilitering.

 Styrker de kognitive og motoriske funktioner.
– Fremmer og vedligeholder social aktivitet og sociale relationer.
– Formidler både minder og følelser hos borgeren.

Bliv kontaktet af os

Et fælles netværk med et fælles mål

Med VitaMind kan alle hjælpe til – alle kan være en potentiel ressourceperson for en borger. Det er brugerne, der skaber indholdet og det er brugerne der deler det med hinanden. VitaMind inddrager både fagpersoner, borgere, pårørende og frivillige i et og samme netværk.
Alle kan agere ressourceperson for borgeren i et omfang, der giver  mening.
Dette sparer både tid og penge og styrker indsatsen.
Jo flere brugere på platformen, desto flere personer arbejder sammen om det samme mål: at understøtte og styrke udviklingen hos den enkelte borger.  VitaMind hjælper mod en god borgertrivsel og en vellykket fastholdelsesplan.


velfærdsteknologi

Egenmestring, rehabilitering og udvilking

VitaMind er velfærdsteknologi designet til at understøtte den enkelte borger i egenmestring, rehabilitering og udvikling.

VitaMind indeholder spil, der fokuserer både på den kognitive og fysiske træning. Spillene træner relevante funktioner og områder af hjernen som for eksempel hukommelse, demenstræning, problemløsning, reaktion, fleksibilitet, egenmestring og omstilling samt balance og koordinationsevnen.


Et samarbejde mellem det offentlige og det private

VitaMind er resultatet af et offenligt-privat innovationsprojekt mellem Applikator, Nordfyns Kommune, OK-Fonden, VIA University College Aarhus, Colab Rehab & Recovery og SDU støtte af Syddansk Vækstforum og EU’s regionalfond.

Fra behovsafdækning til udvikling, implementering og
drift – gennem alle projektets faser har projekts samarbejdspartnere
biddraget med værdifuld viden, erfaring og indsigt, der alt sammen har gjort VitaMind til hvad det er. En velfærdsteknologi der tilbyder et digitalt støttesystem til ældreplejen, handicappede, plejehjem mm. På vores Nyheder kan man læse nogle eksempler på kommuner og firmaer, der benytter VitaMind.

En velfærdsteknologisk app med mange funktioner

VitaMind rummer mange forskellige typer af funktioner, der alle kan være relevante for borgeren på hver deres måde.
Hver borger har nemlig sin egen individuelle profil, som er tilpasset ham eller hende.

Billeder og videoer kan understøtte daglige aktiviteter samt vække gode minder og følelser.
Spillene er gode for den kognitive træning, demenstræning og rehabilitering. Dagskalenderen giver støtte og struktur i hverdagen.
Videoopkald er gode til samtaler mellem borger og fagpersoner – og bringer borgeren tættere på sine pårørende.

Funktionerne er mange, og der bliver løbende tilføjet flere.

Bliv kontaktet af os

Både den kognitive og fysiske træning er væsentlige dele af VitaMind.
Spillene træner relevante funktioner og områder af hjernen som eksempel hukommelse, demenstræning, problemløsning, reaktion, fleksibilitet og omstilling samt balance og koordinationsevnen. Spillene er velkendte og sjove spil, der kan spilles enten med eller mod andre. VitaMind gør det også muligt for alle at dele spil med hinanden – eksempelvis en pårørende der deler et vendespil med en borger.
VitaMind gemmer resultaterne, så det altid er muligt at holde øje med det personlige træningsforløb for hver enkelt borger.
Sundhedsvæsenet kan kan få stor gavn i at benytte spillene i VitaMind til ældreplejen, plejehjem, demente, handicappede mm.

Videogalleriet giver borgerne nem og hurtigt adgang til vedkommende og relevante videoer. Det kan eksempelvis være videoer, der understøtter borgeren i egenmestring.
Vejledningsvideoer der forklarer og gennemgår situationer og træningsvideoer – eller måske beroligende videoer, der får borgerne til at slappe af og virker afledende.
Biblioteket af videoer udvides hele tiden af VitaMinds brugere, der nemt kan optage og uploade videoer med appen på enten deres telefon eller tablet.

Med billedgalleriet kan borgerne hurtigt og nemt se og bladre deres yndlingsbilleder igennem. Borgerne får deres egne billeder lagt på VitaMind i overskuelige mapper og menuer.
Borgerne kan bladre gennem billederne manuelt, men kan også sætte dem til at afspille automatisk.
Billeder kan deles med pårørende ligesom pårørende kan sende og dele deres billeder med borgeren via. VitaMind.