Triagering

Triage i sundhedssektoren og hjemmeplejen hjælper mod tidlig opsporing.  Borgernes helbredstilstand løbende vurderes efter plejebehov for at forebygge indlæggelser og opfange tegn på tidlig sygdom. Velfærdsteknologiske infoskærme, apps og digitale hjælpemidler gør triagering effektivt, nemt og overskueligt.

Bliv kontaktet af os

Triagering hjælper mod tidlig opsporing

Med tidlig opsporing kan man undgå forværring i borgernes helbredstilstand. Formålet er selvfølgelig at optræde med bedst mulige indsatser og behandlingsmuligheder så tidligt som muligt i processen. Med triagering og tidlig opsporing skaber man overblik over hvilken borger, der har størst behov for opmærksomhed, pleje eller behandling.

Risikovurdering og prioritering

Der planlægges faste procedurer samt farveskift på en synlig skærm/system, der viser borgernes tilstand udefra en bestemt farve. Triagering af hver enkelt borgers helbredstilstand bidrager i særlig grad til prioritering af de borger der har risiko for forværring af eksisterende sygdom eller udvikling af ny sygdom. Borgerne tildeles en farve, der beskriver deres aktuel helbredstilstand, gul grøn eller rød. Prioriteringen er visuelt overskuelig, og dermed bidrager til systematisk opfølgning på borgernes helbredstilstand. Der skabes bedre overblik om der fx. er behov for akut hospitalindlæggelde eller om der er forværring og tab af funktionsevne.

Triagering er en vigtig hjælp i ældreplejen

Triagering er en hjælp til tidlig opsporing i ældreplejen. Med helbredsvurderinger vurderinger kan triagering og tidlig opsporing forgå nemt og overskueligt ved hjælp af DilaogNet.

DialogNet er en velfærdsteknologisk hjælpemiddel med mange funktioner. DialogNet gør information, dialog, interaktion, dokumentation og triagering lettilgængelig for medarbejdere, vikarer, frivillige og pårørende inden for social-, sundhed- og handicapområdet. Alt adgang til information styres af specifikke brugerrettigheder.

triagering